Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Measure 16 – «Colaboration»

Structure of the Measure

1. Sub-Measure 16.1 – 16.2 – Establishment and operation of Operational Groups (OG) of the European Innovation Partnership (EIP) for agricultural productivity and sustainability

I. Action 1 – Establishment of (potential) EIP Operational Groups for agricultural productivity and sustainability

✔ The Operational Group is established, which draws up an Action Plan

II. Action 2 – Implementation of the Operational Plan (project) of the EIP Operational Groups for the productivity and sustainability of agriculture

The funding covers 100% of the costs and per project category:

  • Local level: €145,000
  • Interlocal level: €295,000
  • International level: €445,000

2. Sub-Measure 16.1-16.5 – Cooperation on environmental projects, environmental practices and actions on climate change and current environmental practices

I. Action 1 – Creating partnerships to promote actions that demonstrate respect for environmental protection and adaptation to climate change

✔ The Operational Group is established, which draws up an Action Plan

II. Action 2 – Implementation of the Operational Plan (project) of collaborations in order to promote actions that demonstrate respect for environmental protection and adaptation to climate change

The funding covers 100% of the costs and per project category:

  • Local level: €145,000
  • Interlocal level: €295,000

Objective of the Measure

The development of partnerships with the aim of connecting research with production through the pilot implementation of projects as well as the creation of Operational Groups, with the aim of strengthening the sustainability and productivity of agriculture or the protection of the environment and adaptation to climate change are one of the priorities of the European Commission for the current and the next Programming Period.

Inspiration for Sub-Measures 16.1-16.2 and 16.1-16.5 of Measure 16 “Cooperation” are partnerships that have already been developed in other member states of the European Union. All these examples show that the ideas that farmers have about the use of their production or the problems they face on their farm, if they cooperate with research, scientific or other bodies, can result in a reduction in production costs, an increase in added value and ultimately an increase in their income.

Beneficiaries are cooperation schemes of entities (at least one active in the fields of agriculture and/or animal husbandry) at a local or inter-local or transnational level, to achieve practical solutions to a specific problem or to take advantage of a technological or non-technological, organizational or social innovative solution in agriculture, animal husbandry and food sectors (when these are a product of Annex I of the Treaty).

Skip to content