Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Contact

MEMBER E.O.CONTACTEMAIL ADDRESSCONTACT PHONEWEBSITE
GAIA EPICHEIRIEN S.A.42 POLYDEFKOUS & ASKLIPIOU, PIRAEUS, 18545paa_support@c-gaia.gr213-0187300www.c-gaia.gr
HORTICULTURAL CROPS LABORATORY A.U.A.75 IERA ODOS, ATHENS, 11855dsavvas@aua.gr210-5294510www2.aua.gr/el
AGRICULTURAL COOPERATIVE FOR HORTICURTURAL TRADINGFISH FORADA, VIANNOU, R.U. HERACLEION, CRETE, 70004aspsaris@gmail.com28950-61272www.aspsaris.gr

Contact FormCommunication managers

Project coordinator

GAIA EPICHEIREIN S.A.
Polydefkous 42, Postal Code: 18545, Piraeus
T. 213-0187300
www.c-gaia.gr

Project management

Corre Maria
T. 213-0187300 (ext. 7466)

Lagogianni Angeliki
T. 213-0187300 (ext. 7467)

E-mail : paa_support@c-gaia.gr

Scientific manager of the project

Horticultural Crops Laboratory Director, Ph.D, Professor,
Savvas Dimitrios
Laboratory of Horticultural Crops
Agricultural University of Athens

Skip to content