Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικοινωνία

ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗE-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.               ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 42 ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18545paa_support@c-gaia.gr213-0187300www.c-gaia.gr
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, ΑΘΗΝΑ, 11855dsavvas@aua.gr210-5294510www2.aua.gr/el
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΡΗΣΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ, ΒΙΑΝΝΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ, 70004aspsaris@gmail.com28950-61272www.aspsaris.gr

Φόρμα επικοινωνίαςΥπεύθυνοι επικοινωνίας

Συντονιστής φορέας του έργου

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
Πολυδεύκους 42, ΤΚ : 18545, Πειραιάς
Τ. 213-0187300
www.c-gaia.gr

Διαχείριση έργου

Κορρέ Μαρία
Τ.  213-0187300 (εσωτ. 7466)

Λαγογιάννη Αγγελική
Τ.  213-0187300 (εσωτ. 7467)

E-mail : paa_support@c-gaia.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

Διευθυντής εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ph.D, Καθηγητής,
Σάββας Δημήτριος
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετάβαση στο περιεχόμενο