Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορείς

Μέλη Επιχειρησιακής Ομάδας

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με στρατηγικούς εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής και τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να υπηρετήσουν ένα κοινό όραμα για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία. Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των φορέων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Βασική παράμετρος για την ανάπτυξή τους αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση και ο συντονισμός με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τον εθνικό πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα καθώς και τους  Έλληνες παραγωγούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς και υποστήριξης για το σύνολο των εκπροσώπων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ αλλά και για τις εθνικές διοικήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1979. Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντοπίζεται στις υπαίθριες, θερμοκηπιακές και υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη φυσιολογία των κηπευτικών. Ειδικότερα το εργαστήριο έχει εστιάσει στη μελέτη της θρέψης και της λίπανσης των κηπευτικών υπό κάλυψη καθώς και των υδροπονικών καλλιεργειών όπου έχει αναπτύξει μια ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρασκευή θρεπτικού διαλύματος με την επιθυμητή σύνθεση.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΡΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΡΗΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαρής ιδρύθηκε το 2006 με έδρα την Ψαρή Φοράδα της Περιφέρειας Κρήτης. Διαθέτει εγκαταστάσεις για την αποθήκευση και την πρώτη πώληση των κηπευτικών υπό κάλυψη που παράγουν τα μέλη του. Ειδικότερα τα μέλη του Α.Σ. Ψαρής διαθέτουν σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες συνολικής έκτασης 380 στρεμμάτων. Ο Συνεταιρισμός εμπορεύεται τα προϊόντα του (κυρίως αγγούρι) εντός του ελλαδικού χώρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο