Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά με το έργο

Μεθοδολογία

Σε μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ψαρής δίνεται προς χρήση, μετά από κατάλληλη προσαρμογή, λογισμικό για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των παραγωγών κηπευτικών θερμοκηπίου, όσον αφορά την υδρολίπανση. Το λογισμικό συνοπτικά θα έχει τις εξής δυνατότητες:

  1. Κατάστρωση αρχικού προγράμματος λίπανσης για καλλιέργειες στο έδαφος και σε υδροπονικά συστήματα.
  2. Αναπροσαρμογή συνταγής λίπανσης για καλλιέργειες σε ανοιχτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα ανάλογα με το στάδιο της καλλιέργειας και δεδομένα χημικών αναλύσεων σε δείγματα διαλύματος απορροής.
  3. Παροχή οδηγιών διαχείρισης της θρέψης και της άρδευσης με βάση δεδομένα παρακολούθησης της καλλιέργειας από τον παραγωγό σε καλλιέργεια εδάφους και υδροπονική καλλιέργεια.
  4. Ύπαρξη βάσης δεδομένων με συνταγές υδρολίπανσης τόσο στο έδαφος όσο και σε υδροπονικά συστήματα για τα σημαντικότερα είδη των κηπευτικών που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο.

Πρωτοτυπία και καινοτομία του έργου

Η υλοποίηση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου βασίζεται σε μία εξελιγμένη εκδοχή του λογισμικού NUTRISENSE  το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. για υδροπονικές καλλιέργειες. Το λογισμικό αυτό τροποποιείται κατάλληλα, ώστε να υποστηρίζει και τις καλλιέργειες στο έδαφος. Το NUTRISENSE είναι ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και πορίσματα πρωτότυπων δημοσιευμένων και αδημοσίευτων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. Έχει εκπονηθεί από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α., είναι στην ελληνική γλώσσα και είναι πρωτότυπο διεθνώς, αν και λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα γνώση διεθνώς. Η χρήση ενός ειδικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά για την εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης στις καλλιέργειες θερμοκηπίων αποτελεί μία σημαντική καινοτομία που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ρόλος στο έργο

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει αναλάβει το συντονισμό των μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου καθώς και τις ενέργειες για την διαχείριση και την ολοκλήρωση του έργου. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επιλέγοντας τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, θα καλύψει όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων προώθησης. Με συστηματική διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω του τύπου, με στοχευμένη ψηφιακή καμπάνια τα αποτελέσματα θα διαχέονται μέσω του διαδικτύου. Μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια θα διαδοθούν τα αποτελέσματα στον επιστημονικό κόσμο. Η διοργάνωση τοπικής ημερίδας με στόχο τον αγροτικό κόσμο και τους φορείς αγροτικής πολιτικής θα αναδείξει την αναγκαιότητα της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδοΜέσω μιας ημερίδας δικτύωσης με ΕΟ από όλη την Ελλάδα θα καλυφθεί η πανελλαδική διάχυση των αποτελεσμάτων και το χάσμα ανάμεσα στον αγροτικό και επιστημονικό κόσμο με σκοπό τη μεταφορά της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. συντονίζει το επιστημονικό κομμάτι του έργου και συγκεκριμένα, σε συνέχεια του σχεδιασμού των πιλοτικών εφαρμογών, συντονίζει μαζί με τον Α.Σ. ΨΑΡΗΣ τις δειγματοληψίες, τις αναλύσεις, την κατάρτιση συνταγών. Είναι, επίσης, υπεύθυνο για την προετοιμασία του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων NUTRISENSE για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και την μετέπειτα αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών. Επιπλέον αναλαμβάνει την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια και μέσω της συμμετοχής σε ημερίδες και σε δράσεις δικτύωσης.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΡΗΣ

Στις καλλιέργειες κηπευτικών των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων των παραγωγών – μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ψαρής πραγματοποιείται η πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων NUTRISENSE . Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαρής μαζί με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. συντονίζουν τις δειγματοληψίες, τις αναλύσεις και την κατάρτιση συνταγών. Ο Α.Σ. ΨΑΡΗΣ είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των θερμοκηπιακών μονάδων κηπευτικών και για τις απαιτούμενες καταγραφές και ενέργειες για την άντληση δεδομένων. Τέλος, προωθεί την καινοτόμο ιδέα μέσω της συμμετοχής του στις ημερίδες και στις δράσεις δικτύωσης που διοργανώνονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο