Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Eγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ο. DSS-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθ. 583/06-02-2023 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ο. DSS-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 144,966.20 ευρώ.

Η Ε.Ο. με επιτυχία ολοκλήρωσε την πρώτη της συνάντηση στις 15-02-2023, την οποία όλα τα μέλη παρακολούθησαν διαδικτυακά και κατά την διάρκεια της οποίας ανέλυσαν την πορεία του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο